Politica de confidențialitate

1. Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal este: CANDIGLOV EXPRESS DELIVERY S.R.L., persoană juridică română înregistrată sub nr. J17/ 492/ 2019, având cod fiscal nr. RO40679408, cont bancar nr. RO10BTRLRONCRT596830001 deschis la Banca Transilvania cu sediul în str. Unirii nr. 76A, jud. Galați, tel. 0773.827.314, e-mail: office.rinastore@gmail.com.

CANDIGLOV EXPRESS DELIVERY S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016 (denumit în continuare GDPR) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Conform cerinţelor legale, avem obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.                           

Prelucrarea datelor se efectuează în baza prevederilor legale aplicabile, în special art. 6, paragraful 1, lit. a (consimțământul) și/sau f (interesul legitim) al GDPR. Scopul nostru în sensul GDPR (interesul legitim) este îmbunătățirea ofertei noastre și a prezenței noastre online.

2. Stocarea datelor cu caracter personal

Atunci când vă creați un cont de Utilizator, trebuie să ne furnizați o serie de date, cum ar fi: nume, prenume, adresa fizică, adresa de e-mail/ nr. telefon mobil, denumirea societății în numele căreia acționați (în cazul Utilizatorilor persoane juridice).

De asemenea, putem stoca informațiile pe care le primim de la dvs., cum ar fi: ca urmare a unor solicitări transmise prin e-mail sau chat. Înregistrăm în jurnal informații cu privire la modul în care utilizați pagina www.rinastore.ro , cum ar fi când și/ sau cum vizitați sau utilizați serviciile oferite de Societate.

Sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informații anonime care ne ajută să înțelegem mai bine cum este folosită pagina www.rinastore.ro ( ex.: datele privind locația, date privind comportamentul pe site, etc.) și cum putem să ne îmbunătățim serviciile și produsele oferite. Mai multe informații găsiți la secțiunea: Politica cookie. 

Scopul colectării datelor este informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.rinastore.ro , informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale de promovare a produselor și serviciilor, marketing, publicitate, administrative, de dezvoltare și cercetare de piata, în vederea urmăririi și monitorizării vânzărilor și comportamentului consumatorului. Dorim să eficientizăm activitatea noastră de marketing, oferind clienților noștri produse / servicii relevante și personalizate.

3. Perioada de stocare

CANDIGLOV EXPRESS DELIVERY S.R.L. prelucrează datele dvs. pentru următoarele perioade de timp:

3.1. În cazul unei comenzi online, noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal după încheierea și executarea completă a contractului, până la expirarea termenelor noastre de garanție, de prescripție și de contabilitate. Totuși putem folosi aceste date până la finalizarea eventualelor litigii legate de comandă produse, dacă aceste date sunt necesare pentru apărarea drepturilor noastre.

3.2. În ceea ce privește datele de abonare la Newsletter, păstrăm aceste date până în momentul dezabonării dvs.

4. Drepturile persoanei vizate (Utilizatorului)

Conform legii, în calitate de persoană vizată, vă sunt recunoscute următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare conform căruia operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații:
  1. a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
  2. b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
  • Dreptul de acces conform căruia puteți obține de la noi confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate, precum și informații privind specificul prelucrării.
  • Dreptul la intervenția (rectificarea, ștergerea) datelor conform căruia puteți să ne solicitați:

– modificarea datelor dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor.

– ștergerea datelor atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– retragerea consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

– ștergerea datelor când sunt prelucrate contrar legii;

– ștergerea datelor conform legislației relevante.

  • Dreptul la retragerea consimțământului și dreptul de opoziție conform cărora puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ. De asemenea vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică.
  • Dreptul la portabilitatea datelor conform căruia, în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere conform căruia în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile în conformitate cu art. 77 din GDPR., va puteti adresa către: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România; anspdcp@dataprotection.ro

5. Baza legală

Pentru mai multe detalii puteți consulta baza legală:

  • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) (accesibil la https://dataprotection.ro).
  • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

6. Contact

Pentru orice întrebări privind protecția datelor dvs. personale, precum și pentru exercitarea drepturilor și cerințelor menționate mai sus, ne puteți contacta prin e-mail la adresa: office.rinastore@gmail.com sau prin poștă la adresa sediului nostru: Str. Unirii nr. 76A, Jud. Galati. CANDIGLOV EXPRESS DELIVERY S.R.L. nu poate răspunde solicitărilor anonime.